Nezaradené
Obzretie za 14. Dubnickým folklórnym festivalom

V dňoch 24. – 26. augusta 2007 sa konal už 14. ročník Dubnického folklórneho festivalu s medzinárodnou účasťou v Dubnici nad Váhom. V tomto roku navštívili festival zahraničné folklórne súbory Full dance z Bulharska, Dolina z Česka, Bhutte Khan Manganiar z Indie, Nantgarw Dancers z Walesu a nechýbali ani slovenské súbory.

Základným kameňom festivalu je Súťaž o Cenu  Mikuláša Senka, ktorá sa koná vždy vo festivalovú sobotu. Tento uznávaný choreograf pôsobil v dubnickom folklórnom súbore Vršatec. Jeho choreografie doposiaľ tvoria jadro repertoáru súboru a žnú úspech doma i v zahraničí. V tomto roku bola už spomínaná súťaž venovaná veľkým choreografiám. Podmienkou boli dej a humor, ktorými sa vyznačovala tvorba Mikuláša Senka. O víťazstvo zápolili: FS Gymnik, FS Poleno, UmSk Všetečníci – Bratislava, FS Kysučan – Čadca, FS Váh –Púchov, FS Rozsutec – Žilina. Do poroty zasadli: Mgr. art. Ervin Varga, Mgr. art. Lenka Konečná a Ing. Jozef Lehocký. Súťaž sa zapísala do histórie festivalu aj tým, že jej víťazmi boli hneď dva súbory a to: FS Gymnik s choreografiou Jána Blaha „Jánošícka“ a UmSk Všetečníci s kolektívnou choreografiou „Zbojníci“.

14. Dubnický folklórny festival bol výnimočný víťazmi súťaže, ale i programovou štruktúrou, ktorá bola v tomto roku naozaj bohatá. Nezabudli sme na malých divákov pre ktorých bola pripravená Detská festivalová škôlka a vystúpenia detských folklórnych súborov, ale ani na milovníkov miestnej ľudovej kultúry. V programe Za Váhom, za Váhom sa predstavili folklórne skupiny Kukulienka z Hornej Súče a Latovec z Dolnej Súče. Večerný program Žatva a dožinky v Dubnici bol venovaný miestnej ľudovej kultúre a účinkovali v ňom folklórne súbory Mladosť, Senior klub Vršatec, spevácka skupina Dubnička, folklórne skupiny Konopa a Konôpka z Dohnian, Dolina z Omšenia a dychová hudba Duničanka. Ku tomuto programu sme pripravili i zbierku ľudových piesní Z našich koreňov III. Dobrí večer náš pán gazda, ktorá obsahuje žatevné, driapačkové a iné pracovné piesne a zvyky z oblasti Dubnice nad Váhom. V hodnote 100,- Sk si ju môžete zakúpiť na oddelení kultúry MsÚ, v Mestskej knižnici. Dubnických slávikov za sprievodu ľudovej hudby FS Vršatec ste si mohli vypočuť v sobotu na Dutafe.

Festivalové večery vrcholili hodinu pred polnocou spoločnou zábavou pri muzikách a končili nadránom, keď sa mesto pripravovalo na ďalší rušný festivalový deň. Nechýbal sprievod folklórnych súborov ulicami mesta, trhy umeleckých remesiel a jarmok, večerné koncerty worldmusic a nočné vystúpenia súborov, ohňostroj a Galaprogram.

I keď vo všeobecnosti boli návštevníci festivalu spokojní, našli sa aj menšie pripomienky. „To nebol ohňostroj, to bola kanonáda!“,  takto charakterizoval jeden z obyvateľov Dubnice sobotňajší večerný ohňostroj. Ohňostroj je hlučný a je možné ho realizovať iba večer. Zároveň musíme požiadať všetkých ktorí neholdujú festivalovej zábave o zhovievavosť, ale myslíme si, že každý si mohol vo festivalovom programe nájsť niečo, čo by ho zaujalo. Od autentického folklóru, cez dychovú hudbu, až po rockfolklór. V prípade šantiacich detí pod javiskom, a niekedy i na javisku do budúcna musíme pristúpiť z bezpečnostných dôvodov ku zábranám. Dubnický folklórny festival je veľkou investíciou mesta a jeho zámerom je pritiahnuť, čo najviac Dubničanov do ulíc nášho mesta. Zároveň prostredníctvom neho sa Dubnica dostáva do povedomia návštevníkov z regiónu i vzdialenejšieho okolia ako mesta s rušným kultúrnym životom. Dovolíme si povedať, že Náš festival patrí ku tým najväčším folklórnym festivalom v regióne a je veľkolepým ukončením leta.

14. ročníkom Dubnického folklórneho festivalu žilo celé mesto takmer 24 hodín počas troch dní a jeho návštevníkov prekvapili nové scény, moderátorky programov,  či propagačné banery a webová stránka, na ktorej je možné nájsť všetky informácie o festivale (http://www.dff.dubnica.eu/). Už teraz pripravujeme 15. ročník, ktorého predpokladaný termín je 29. – 31. august 2008. Predbežne nám účasť prisľúbili popredné súbory z Indonézie, Poľska a určite nebude chýbať ani český súbor. Súťaž o Cenu Mikuláša Senka bude venovaná Programovým blokom.

Tohtoročný festival je už za nami a zostáva nám ho len formálne uzavrieť a poďakovať sprievodcom, moderátorom, technikom, spolupracujúcim dubnickým súborom, celému Organizačnému výboru za spoluprácu a vedeniu Mesta Dubnica nad Váhom za podporu pri organizácii a určite aj návštevníkom festivalu, ktorí si našli čas a vyšli do ulíc.

Mgr. Richard Benech

admin