Dubnické folklórne súbory
DFS Prvosienka

Detský folklórny súbor PRVOSIENKA je neodmysliteľným článkom Základnej umeleckej školy v Dubnici nad Váhom a mesta. Zakladateľom a jej prvým vedúcim bol učiteľ Pavel Cibira v roku 1980. Súbor tvoria žiaci vekovej kategórie 4 -15 rokov. Prvosienka je pravidelným účinkujúcim Dubnického folklórneho festivalu a mnohých kultúrno-spoločenských akcií mesta i okolia. Vychováva mnohých tanečníkov, hudobníkov i spevákov. 

Kontakt:

DFS Prvosienka
ZUŠ
Obrancov mieru 356
018 41 Dubnica nad Váhom
Slovensko

Tel: +421 42 44 211 91
E-mail: zus.dca@amdsl.sk

admin