Dubnické folklórne súbory
FS Seniorklub Vršatec

Folklórny súbor Senior  Vršatec vznikol v októbri roku 2002 z iniciatívy bývalých  členov renomovaného súboru Vršatec, ktorí tvoria jadro súčasného umeleckého telesa. Svojím vekovým zložením (vekový priemer nad 60 rokov) patria jeho členovia k  najstarším  aktívnym interpretom ľudového tanca na Slovensku. Za sedemnásť rokov svojho pôsobenia absolvoval viac ako 200 vystúpení na Slovensku aj v zahraničí. Od roku 2004 sa pravidelne zúčastňoval na Celoslovenskom festivale seniorských folklórnych súbor v Krivosúd -Bodovke a od roku 2005 Dubnického folklórneho festivalu. Opakovane reprezentoval SR v zahraničí, V súčasnosti súbor pravidelne vystupuje na kultúrno-spoločenských akciách mesta, regiónu i celoslovenských podujatiach. Hlavnou myšlienkou  tvorby súboru je zachovávanie tanečno-hudobných zvykov a tradícií rozličných regiónov Slovenska. Vo svojom repertoári  má okrem tancov z viacerých oblastí Slovenska aj zvykoslovné pásma viažuce sa ku kalendárovému obradovému folklóru (Vianoce, Veľká noc, Lucia, pochovávanie basy, jánske ohne a i.) a individuálnu spevácku a hudobnú produkciu (vystúpenia heligonkárov, fujaristov).

Folklórny Súbor senior Vršatec
Bratislavská 435/12
018 41 Dubnica nad Váhom

Kontakt

fsseniorvrsatec@gmail.com
Pavol Šebo
tel: +421 915 565 252

http://seniorvrsatec.sk/

admin