Nezaradené
Cena Mikuláša Senku pre Brezovú

Súčasťou festivalu býva súťaž folklórnych súborov o cenu Mikuláša Senku. V tomto roku sa jej zúčastnili iba tri súbory. Ostatné sa podľa Jozefa Martinku, ktorý ju mal „pod palcom“ odhlásili. „Uviedli rôzne príčiny – technické, osobné… Je to určite na škodu celého podujatia. Zatiaľ sa ešte k ďalším krokom vyjadrovať nechcem, ale súťaž určite čakajú zmeny. Aké, to musíme doriešiť najneskôr do januára, aby sme mohli včas rozposlať pozvánky,“ povedal.Cenu Mikuláša Senku sa snažili získať folklórne súbory z Brezovej, Ekonóm z Bratislavy a Žerotín zo Strážnice. Podľa Martinku bolo rozhodovanie poroty, ktorej predsedom bol Štefan Zima z Národného osvetového centra, ťažko. Nakoniec rozhodla, že víťazom sa stal súbor z Brezovej.(VŽ)

Obzor, 29. 9. 2008

admin