Dubnické folklórne súbory
FSSk Dubnička

FSSk Dubnička je najmladším umeleckým telesom Dubnice nad Váhom, ktorého členskú základňu tvorí 6 speváčok. Do svojich radov príležitostne prijíma i hosťujúcich spevákov z dubnických folklórnych súborov alebo spevákov s ochotou si zaspievať.  Skupina sa zameriava na ľudové piesne z oblasti Dubnice nad Váhom. Vznik skupiny je spojený s 35. výročím FS Mladosť v roku 2004 a potrebou spracovania miestneho repertoáru. Odvtedy skupina spolupracovala na tvorbe večerných programov Z našich koreňov, ktoré sú súčasťou Dubnického folklórneho festivalu, vianočných koncertoch, príprave CD Piesne spod Ostrého vrchu a iných spoločenských akciách v meste. Vedúcou FSSk Dubnička je Mgr. Daniela Nehézová.

Kontakt:

Mgr. Daniela Nehézová
FSSk Dubnička
Centrum I 53 / 128
018 41 Dubnica nad Váhom
Slovensko

Mobil: 00421 905 391 857
E-mail: danka@dubnica.sk

admin