O festivale
Scény Dubnického folklórneho festivalu

Javisko pred OS ABC

na javisku sa konajú krátke reprezentatívne vystúpenia v závere festivalového sprievodu a nedeľné ranné vystúpenia. Veľkosť javiska (šírka x hĺbka): 10x6m. Provizórne šatne.

Nádvorie Dubnického kaštieľa

na mieste, kde dýcha najstaršia história Dubnice, sa koná slávnostný otvárací ceremoniál festivalu a súťažné vystúpenia folklórnych súborov. Veľkosť javiska: 14x10m. So šatňami.

Veľká sála DK

využíva sa pri nepriaznivom počasí. Veľkosť javiska: 8x12m. So šatňami.

Športová hala

Galaprogram tradične patrí do Športovej haly. Prezentujú sa tu všetky zúčastnené folklórne súbory Veľkosť javiska: 12x8m. So šatňami.

admin