O festivale
Členovia organizačného výberu

Organizačný výbor 30. ročníka Dubnického folklórneho festivalu

 

Prezident DFF: Mgr. et Mgr. Peter Wolf

Riadite DFF: Mgr. Andrea Blajsková

Predseda OV DFF: Mgr. Zuzana Múkerová

Členovia OV: Mgr. Daniela Nehézová, Branislav Múčka, Ing. Michal Pagáč, Vlastimil Trnka, Adriana Gergelyová, Ondrej Galbička, Alfréd Lincke

 

Spoluorganizátori:

Dubnické múzeum, m.r.o.

dubnické folklórne súbory

Dumat, m. p. o.

TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o, r. s. p.

Poľský klub – spolok Poliakov a ich priateľov

admin