O festivale
Členovia organizačného výberu

Organizačný výbor 27. ročníka Dubnického foklórneho festivalu

 

Prezident DFF: Mgr. et Mgr. Peter Wolf

Riadite DFF: Ing. Tomáš Truchlý

Predseda OV DFF: Adriana Gergelyová

Členovia OV: Mgr. Daniela Nehézová, Jozef Martinka, Branislav Múčka, Bc. Tomáš Tinath, Mgr. Zuzana Múkerová

 

Spoluorganizátori:

Dubnické múzeum, m.r.o.

dubnické folklórne súbory

Centrum voľného času

Poľský klub – spolok Poliakov a ich priateľov

admin