O festivale
Členovia organizačného výberu

Organizačný výbor 28. ročníka Dubnického folklórneho festivalu

 

Prezident DFF: Mgr. et Mgr. Peter Wolf

Riadite DFF: Ing. Tomáš Truchlý

Predseda OV DFF: Bc. Viera Muntágová DiS. art. 

Členovia OV: Jozef Martinka, Mgr. Daniela Nehézová, Branislav Múčka, Ing. Michal Pagáč, Vlastimil Trnka, Adriana Gergelyová, Mgr. Zuzana Múkerová

 

Spoluorganizátori:

Dubnické múzeum, m.r.o.

dubnické folklórne súbory

Dumat, m. p. o.

Poľský klub – spolok Poliakov a ich priateľov

admin