Predsedovia Organizačného výboru DFF

1994

Ing. František Dubnička

1995 – 1996

Ing. Ján Sýkora

1997 – 2002

Mgr. Viliam Hletko

2003 – 2005

Mgr. Viliam Sedlár

2006

Ing. Ján Sýkora

2007 – 2016

PhDr. Richard Benech

2017 – 2018

Bc. Zuzana Líšková

2019

Predseda Programového výboru: PhDr. Richard Benech
Predseda Organizačného výboru: Bc. Zuzana Líšková

391