O festivale
Členovia organizačného výberu
Organizačný výbor 30. ročníka Dubnického folklórneho festivalu   Prezident DFF: Mgr. et Mgr. Peter Wolf Riadite DFF: Mgr. Andrea Blajsková Predseda OV DFF: Mgr. Zuzana Múkerová Členovia OV: Mgr. Daniela Nehézová, Branislav Múčka, Ing. Michal Pagáč, Vlastimil Trnka, Adriana Gergelyová   Spoluorganizátori: Dubnické múzeum, m.r.o. dubnické folklórne súbory Dumat, m. p. o. TSM Dubnica nad [...]
Dubnické folklórne súbory
FS Vršatec
Folklórny súbor Vršatec vznikol v roku 1953. Svojou kvalitou sa veľmi rýchlo zaradil medzi najlepšie amatérske folklórne súbory na Slovensku. Doteraz absolvoval viac ako 3000 úspešných vystúpení doma i v zahraničí. Svoj program prezentoval skoro vo všetkých štátoch Európy a vystupoval aj v mnohých štátoch Afriky, Ameriky, Austrálie a Ázie, kde bola vysoko hodnotená umelecká [...]
Dubnické folklórne súbory
FS Mladosť
Folklórny súbor Mladosť od roku 1969 pôsobí v Dubnici nad Váhom. Členmi terajšieho súboru už nie sú len študenti, ale i folkloristi v produktívnom veku. V súbore pôsobí 35 členov. V repertoári má choreografie z oblasti Terchová, Trenčín, Myjava, Horehronie, Čičmany, Detva, Spiš a Zemplín a v súčasnej tvorbe sa venuje dubnickému regiónu. V roku 2004 vznikla pri súbore Folklórna spevácka skupina Dubnička. [...]
Dubnické folklórne súbory
DFS Prvosienka
Detský folklórny súbor PRVOSIENKA je neodmysliteľným článkom Základnej umeleckej školy v Dubnici nad Váhom a mesta. Zakladateľom a jej prvým vedúcim bol učiteľ Pavel Cibira v roku 1980. Súbor tvoria žiaci vekovej kategórie 4 -15 rokov. Prvosienka je pravidelným účinkujúcim Dubnického folklórneho festivalu a mnohých kultúrno-spoločenských akcií mesta i okolia. Vychováva mnohých tanečníkov, hudobníkov i spevákov.  Kontakt: [...]
Dubnické folklórne súbory
FS Seniorklub Vršatec
Folklórny súbor Senior  Vršatec vznikol v októbri roku 2002 z iniciatívy bývalých  členov renomovaného súboru Vršatec, ktorí tvoria jadro súčasného umeleckého telesa. Svojím vekovým zložením (vekový priemer nad 60 rokov) patria jeho členovia k  najstarším  aktívnym interpretom ľudového tanca na Slovensku. Za sedemnásť rokov svojho pôsobenia absolvoval viac ako 200 vystúpení na Slovensku aj v zahraničí. Od roku [...]
Dubnické folklórne súbory
FSSk Dubnička
FSSk Dubnička je najmladším umeleckým telesom Dubnice nad Váhom, ktorého členskú základňu tvorí 6 speváčok. Do svojich radov príležitostne prijíma i hosťujúcich spevákov z dubnických folklórnych súborov alebo spevákov s ochotou si zaspievať.  Skupina sa zameriava na ľudové piesne z oblasti Dubnice nad Váhom. Vznik skupiny je spojený s 35. výročím FS Mladosť v roku [...]
O festivale
Trhy a jarmoky DFF
Trhy ľudových a umeleckých remesiel sú pravidelnou súčasťou Dubnického folklórneho festivalu s medzinárodnou účasťou. Zúčastňujú sa ich drobní remeselníci a živnostníci z celého Slovenska a blízkej Moravy. Návštevníci môžu vidieť krojované bábiky, tkanie kobercov, podmaľbu na sklo, riasenie krojov, krosienkovanie, vyšívanie, drevovýrobu, keramiku, drôtené predmety, domáce oblátky, ručne vyrábané nože, prírodné kamene, šúpoľky, sviečky, vosk, [...]
O festivale
Scény Dubnického folklórneho festivalu
Javisko pred OD ABC na javisku sa konajú krátke reprezentatívne vystúpenia v závere festivalového sprievodu a nedeľné ranné vystúpenia. Veľkosť javiska (šírka x hĺbka): 10x6m. Provizórne šatne. Nádvorie Dubnického kaštieľa na mieste, kde dýcha najstaršia história Dubnice, sa koná slávnostný otvárací ceremoniál festivalu, súťažné vystúpenia folklórnych súborov a tiež Galaprogram. Veľkosť javiska: 14x10m. So šatňami. [...]
Súťaž o Cenu Mikuláša Senku
Víťazi Súťaže o Cenu Mikuláša Senku
Podpoľanec – Detva 1996 Zemplín – Michalovce 1997 Lubena – Poluvsie 1998 Turiec – Martin 1999 Podpoľanec – Detva 2000 Goral – Suchá Hora 2001 Kopaničiar – Myjava 2002 Gymnik – Bratislava 2003 Lubena – Poluvsie 2004 Dopravár – Bratislava 2005 nekonala sa 2006 Bažalička – Príbelce 2007 Všetečníci – Bratislava 2008 Brezová – Brezová [...]
Súťaž o Cenu Mikuláša Senku
Mikuláš Senko
Človek Choreograf Narodil sa 10. septembra 1922 a vyrastal v Muránskej Lehote. Rázovitý kraj pod Muráňom – malebné údolia, rozsiahle lúky, pasúce sa ovce – kraj ako stvorený pre vnímavú dušu človeka, ktorý dokáže absorbovať krásno prírody i života dedinského ľudu. Kumšt jeho tvorby – choreografické umenie – sa postupne dynamicky rozvíjal. To podnietilo záujem [...]